kontakt

Niniejsza strona jest skierowana dla osób, chcących uzyskać profesjonalną rzetelną pomoc prawną w zakresie postępowania o stwierdzanie nieważności małżeństwa kanonicznego, popularnie nazywanego „rozwodem kościelnym”.

Strona zawiera ogóle informację na temat prawa kanonicznego i umożliwia kontakt z prawnikami mogącymi udzielić profesjonalnej pomocy w postępowaniu o nieważność małżeństwa.

Pomoc może być świadczona również na odległość, w tym dla klientów z zagranicy. Pomoc udzielana na odległość nie ma wpływu na skuteczność.

Pomoc może być świadczona w języku angielskim.

Dla osób zainteresowanych podjęciem współpracy, skorzystaniem z pomocy kontakt:

KONTAKT BEZPOŚREDNIO DO PRAWNIKA ZAJMUJĄCEGO SIĘ REPREZENTACJĄ STRON W PROCESACH O NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA

DOMINIK ORZEŁ

kontakt: tel: + 48 792 991 106

e- mail: dominik.orzel100@gmail.com