kontakt

 

Niniejsza strona jest skierowana dla osób, chcących uzyskać profesjonalną rzetelną pomoc prawną w zakresie postępowania o stwierdzanie nieważności małżeństwa kanonicznego, popularnie nazywanego „rozwodem kościelnym”.

Strona zawiera ogóle informację na temat prawa kanonicznego i umożliwia kontakt z prawnikami mogącymi udzielić profesjonalnej pomocy w postępowaniu o nieważność małżeństwa.

Pomoc może być świadczona również na odległość, w tym dla klientów z zagranicy. Pomoc udzielana na odległość nie ma wpływu na skuteczność.

Pomoc może być świadczona w języku angielskim.

Dla osób zainteresowanych podjęciem współpracy, skorzystaniem z pomocy kontakt:

 

KONTAKT:

kontakt: + 48 792 991 106

lub e – mail: staczek@staczek.com

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Piotr Stączek

ul. Wąwozowa 11
02-796 Warszawa

 

 

Informacja: Proces o stwierdzanie nieważność małżeństwa kanonicznego mimo tego, że dotyczy rzeczywistości religijnej, jest realnym procesem sądowym, w którym strony chcąc dowieść swojej racji, muszą mieć wiedzę, jakie fakty w sprawie są najbardziej istotne, i jak należy je udowodnić. Dlatego też osoba uczestnicząca w procesie o nieważność, powinna być świadoma tego, że tak samo jak w sprawach cywilnych pomoc prawnika jest czymś bardzo pomocnym, tak samo w procesie o nieważność małżeństwa kanonicznego korzystanie z pomocy prawników pozwala uniknąć wielu błędów i nieprzemyślanej obrony. Warto mieć też świadomość, że proces o nieważność małżeństwa kanonicznego w praktyce często jest bardziej skomplikowanym postępowaniem niż postępowanie o rozwód cywilny, ponieważ nie da się stwierdzić nieważności małżeństwa kanonicznego z powodu różnicy charakterów. Sądy kościelne wymagają poważniejszych przyczyn nieważności.